Zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej

Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z 23 stycznia 2020 r. wprowadziła obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projektów urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW. Takie uzgodnienie dotyczy zgodności instalacji z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej (art. 56 ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane).

Z uwagi na fakt, że na chwilę obecną brak jest krajowych przepisów jednoznacznie określających wymagania przeciwpożarowe jakim powinny odpowiadać wszystkie instalacje, nasi specjaliści wypracowali gotowe rozwiązania dostępne na rynku fotowoltaicznym. Zapewniają one wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego każdej instalacji – nie tylko instalacji powyżej 6,5 kW.

Jednym z założycieli Metis Polska jest rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pozostajemy w stałym kontakcie z instytucjami, analizujemy przepisy oraz śledzimy praktyki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego instalacji elektrycznych.

Priorytetem jest, aby montowane instalacje były bezpieczne dla domu, dachu i gospodarstwa przez długie lata oraz uwzględniały bezpieczeństwo działań ekip ratowniczo gaśniczych w przypadku pożaru budynku/instalacji.

Przy projektowaniu oraz montażu instalacji bierzemy pod uwagę:

– charakterystykę zagrożenia pożarowego wynikającą z właściwości pożarowych wyrobów stanowiących elementy urządzeń fotowoltaicznych,

– oddziaływanie potencjalnego pożaru urządzeń fotowoltaicznych na elementy obiektu budowlanego,

– sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej (wyposażenie w środki ochrony przed pożarem zainstalowane zarówno po stronie AC i DC),

– ochronę przed zagrożeniami pożarowymi wynikającymi ze sposobu prowadzenia przewodów w budynku oraz klasy reakcji na ogień kabli.