Zadzwoń po bezpłatną wycenę

+48 884 688 933

Polecaj

Regulamin konkursu „Ekologia w Twojej okolicy”

 1. Organizatorem konkursu „Ekologia w Twojej okolicy” jest Metis Polska Sp. z o.o.
 2. Konkurs trwa od 01.02.2021 do 31.12.2023 lub wyczerpania puli nagród.
 3. Przystąpienie do konkursu nie wymaga rejestracji ani żadnej formy pisemnej i jest dobrowolne oraz na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż czas trwania konkursu.
 4. Odstąpienie od konkursu nie wymaga formy pisemnej ani zgłoszenia tego faktu.
 5. Pula nagród w konkursie to 100 kart przedpłaconych każda na kwotę 400 PLN.
 6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do odprowadzenia należnego podatku dochodowego za nagrody w konkursie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce.
 7. Definicje osób biorących udział w konkursie:
  1. osoba polecająca – zwana dalej „Polecający”
  2. osoba polecana – zwana dalej „Klientem”
  3. voucher – element przekazywany przez Polecającego do Klienta w ramach jednego z zadań konkursowych
  4. zestaw fotowoltaiki – kompleksowa usługa projektowania, wykonania i uruchomienia własnej elektrowni w Klienta
 8. Do konkursu może przystąpić każda osoba, która spełni poniższe warunki:
  1. w czasie trwania konkursu przekaże dowolnej liczbie osób (Klientów) informacje o możliwości zakupu fotowoltaiki w firmie Metis Polska Sp. z o.o.
  2. Polecający zakup fotowoltaiki wręczy Klientowi voucher
  3. Klient podpisze umowę na zakup zestawu fotowoltaiki oraz w pełni opłaci i zainstaluje zestaw w swoim gospodarstwie domowym lub na nieruchomości, do której posiada tytuł prawny
  4. Polecający prześle na wskazany adres e-mail biuro@metispolska.pl hasło konkursowe na temat ekologii w temacie e-mail wpisując Konkurs
  5. Polecający może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy – warunkiem otrzymania nagrody jest spełnie powyższych warunków
 9. Wyłonienie zwycięzcy konkursu:
  1. hasła konkursowe przesłane przez uczestników rozpatrywać będzie kapituła
  2. kapituła ocenia nadesłane przez Polecającego hasła 2 razy w miesiącu
  3. decyzja o przyznaniu nagrody będzie komunikowana drogą elektroniczną na ten sam adres e-mail, z którego nadesłano hasło konkursowe wraz z informacją na kiedy planowany jest montaż u Klienta
  4. wręczenie nagrody odbędzie się maksymalnie w ciągu 7 dni od momentu zainstalowania u Klienta zestawu fotowoltaiki
  5. nagrody wręczy osobiście pracownik Metis Polska Sp. z o.o., który opiekuje się danym Regionem Polski
  6. Podczas wręczania nagrody Polecający otrzyma do podpisania protokół o przekazaniu karty przedpłaconej o wartości 400 PLN lub ich wielokrotności zależnej od liczby zgłoszeń konkursowych
 10. Postanowienia końcowe:
  1. Polecający otrzymuje regulamin konkursu „Ekologia w Twojej okolicy”
  2. Polecający potwierdza podpisem na regulaminie, że rozumie i akceptuje zasady konkursu
  3. brak aktywności podczas trwania konkursu nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych i finansowych
Call Now Button