Dotacje na fotowoltaikę w Warszawie

Jeszcze do 31 marca można złożyć wniosek o dotację m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznej w nieruchomościach położonych na terenie m.st. Warszawy. Na taką inwestycję można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 15 tys. zł. Dotacja jest bezzwrotna i nieopodatkowana.

Kto może dostać dotację na montaż instalacji PV?

Z tzw. dotacji warszawskiej mogą skorzystać właściciele nieruchomości położonych na terenie Warszawy, zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, jak i przedsiębiorcy.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

  • posiadanie udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji (wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji)
  • oraz zlikwidowanie/nieposiadanie na terenie nieruchomości kotła/paleniska na paliwo stałe albo olej (tzw. kopciucha).

Właściciele nieruchomości ogrzewanych tzw. kopciuchem składają jeden wniosek, w którym jednocześnie ubiegają się o dotację na wymianę źródła ogrzewania i realizację innych inwestycji polegających na modernizacji kotłowni (np. montaż paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, centralnego ogrzewania)

Przykład 1.

Pan Piotr ma dom ogrzewany piecem gazowym. Chciałby uzyskać dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Pan Piotr nie musi wymieniać pieca. Składa wniosek o dotację na montaż instalacji PV.

Przykład 2.

Pani Magda ma dom ogrzewany piecem na olej opałowy. Chciałaby uzyskać dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Pani Magda musi zlikwidować kopciucha. Składa wniosek, w którym deklaruje wymianę źródła ogrzewania oraz ubiega się o przyznanie dotacji na montaż innego źródła ciepła zintegrowanego z instalacją fotowoltaiczną oraz na samą instalację PV.

Co trzeba zrobić, by uzyskać dotację warszawską?

Do 31 marca 2021 r. należy złożyć wniosek o dotację w dowolnym warszawskim urzędzie dzielnicy lub przesłać go pocztą na adres Urzędu m.st. Warszawy. Po sprawdzeniu dokumentacji w urzędzie wyznaczony zostanie termin podpisania umowy o dotację.

Dopiero po podpisaniu inwestycji można rozpocząć realizację inwestycji, w tym przede wszystkim ponosić wydatki z nią związane. Ważne, by została ona zakończona do 30 listopada 2021r. Jest to warunek konieczny uzyskania dotacji.

Po zakończeniu inwestycji właściciel nieruchomości i wykonawca podpisują protokół odbioru inwestycji. Wykonawca wystawia fakturę lub rachunek za usługę. Właściciel  robi zdjęcia inwestycji, wypełnia załączony do umowy druk rozliczenia i całą dokumentację składa w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Po zatwierdzeniu dokumentacji następuje wypłata dofinansowania.

Jak wypełnić wniosek o dotację?

W przypadku dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej we wniosku należy podać moc instalacji PV i liczbę paneli. Jak to obliczyć? Lepiej nie korzystać z internetowych kalkulatorów, gdyż mogą być one bardzo niedokładne. Na to, jakiej mocy instalacja PV jest potrzebna, wpływa nie tylko wysokość rachunków za prąd, lecz także warunki montażu takiej instalacji (np. położenie dachu, możliwe zacienienia). Dlatego warto skorzystać z porady eksperta.

W Metis Polska bezpłatnie wykonujemy wstępną analizę możliwości montażu instalacji PV. Spotkanie można umówić telefonicznie – 571 225 200.

Dotacja warszawska a inne dotacje

Skorzystanie z dotacji warszawskiej na montaż instalacji PV uniemożliwia uzyskanie dofinansowania tej instalacji z innych programów takich jak „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze”. Jednak w wielu przypadkach jest ona znacznie bardziej atrakcyjna.

Dotacja warszawska a ulga termomodernizacyjna

Beneficjenci dotacji warszawskiej mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jednak odliczeniu podlega koszt inwestycji pomniejszony o kwotę dotacji.

Więcej informacji

Więcej informacji o dotacji warszawskiej oraz potrzebne formularze są dostępne na stronie zielona.um.warszawa.pl  w zakładce dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne.

http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne